Rang-lista | Pojedinačni turnir 2005

U tražilicu možete unijeti ime ili prezime igrača radi lakšeg pronalaženja.


# Ime i prezime IV V VI VII VIII IX X Ukupno
  = 20 13 3 20 20 20 20 116
  = 13 20 20 8 13 13 13 100
  = 5 8 8 13 8 8 5 55
  = 8 8 13 8 0 8 3 48
  = 5 5 5 5 3 5 8 36
  3 5 8 0 5 5 8 34
  8 5 3 3 5 3 5 32
  = 5 5 5 3 5 3 5 31
  5 3 5 3 3