Rang-lista | Pojedinačni turnir 2017

U tražilicu možete unijeti ime ili prezime igrača radi lakšeg pronalaženja.


# Ime i prezime IV V VI VII VIII IX X MA Ukupno
  = 20 13 20 20 20 20 13 40 166
  = 13 20 13 13 13 13 20 26 131
  = 5 5 8 8 8 8 8 12 62
  = 5 8 8 8 8 8 3 6 54
  = 5 5 5 5 5 5 8 16 54
  = 8 5 5 5 5 2 3 10 43
  = 3 5 5 5 5 5 5 8 41
  = 8 8 5 5 5 0 0 4 35
  = 5 3 3 3 1 5 5 0