Rang-lista | Pojedinačni turnir 2012

U tražilicu možete unijeti ime ili prezime igrača radi lakšeg pronalaženja.


# Ime i prezime IV V VI VII IX X MA Ukupno
  = 20 13 20 20 20 20 40 153
  = 13 20 13 5 13 13 16 93
  0 0 5 13 8 5 26 57
  8 8 8 5 8 3 4 44
  = 3 5 8 5 3 8 12 44
  5 8 4 8 5 3 8 41
  = 4 5 5 5 5 5 10 39
  = 0 5 5 8 5 5 6 34
  = 5 5 3 3 3 8 0 27
  = 5 5 3 5