Rang-lista | Pojedinačni turnir 2020

U tražilicu možete unijeti ime ili prezime igrača radi lakšeg pronalaženja.


# Ime i prezime V VI VII VIII IX Masters X Ukupno
  8 20 20 8 8 26 90
  8 13 5 20 20 10 76
  5 8 5 5 5 40 68
  = 13 8 8 3 13 12 57
  20 5 5 8 8 4 50
  5 5 13 5 3 16 47
  5 3 5 5 5 8 31
  1 5 3 13 5 0 27
  = 5 5 3 3 3 6 25
  3 3 3 3 3 0 15
  3 3 1 3 5 0 15
  3 3 3 3 3 0 15
  = 1 3 8 0 0 0 12
  = 3