Rang-lista | Pojedinačni turnir 2001

U tražilicu možete unijeti ime ili prezime igrača radi lakšeg pronalaženja.


# Ime i prezime IV V VI VII VIII IX X Ukupno
  3 13 20 13 13 13 20 95
  5 20 5 20 8 20 13 91
  = 8 8 13 5 20 8 8 70
  = 13 3 8 3 8 8 0 43
  = 8 0 8 8 5 5 5 39
  3 5 3 5 3 5 5 29
  3 8 3 5 5 3 0 27
  3 0 0 8 3 3 8 25
  0 5 3 5 5 3