Rang-lista | Pojedinačni turnir 2022

U tražilicu možete unijeti ime ili prezime igrača radi lakšeg pronalaženja.


# Ime i prezime IV V VI VII VIII IX Ukupno
  = 20 20 20 20 13 0 93
  = 5 8 5 13 20 0 51
  = 8 13 13 8 8 0 50
  = 13 5 8 3 8 0 37
  = 8 8 8 5 5 0 34
  = 5 5 5 8 5 0 28
  = 5 3 5 5 5 0 23
  = 5 5 3 5 5 0 23
  = 3 3 3 3 4 0 16
  = 3 3 3 1 5 0 15
  = 0 3 3 5 3 0 14
  = 3 3 3 1 3 0 13
  = 5 1 3 1 3 0 13
  = 4 5 0 0 0 0 9
  = 3 3 0 3 0 0 9
  3 0 1 1 3 0 8
  0 0 5 3 0 0 8
  =