Rang-lista | Pojedinačni turnir 2021

U tražilicu možete unijeti ime ili prezime igrača radi lakšeg pronalaženja.


# Ime i prezime IV V VI VII VIII IX X Masters X Ukupno
  = 20 20 8 8 20 20 20 26 142
  13 13 13 8 0 8 5 40 100
  8 8 5 20 13 8 13 12 87
  = 5 8 8 13 8 13 3 16 74
  = 5 5 5 5 8 5 8 10 51
  0 5 3 5 3 3 8 8 35
  5 5 5 3 5 5 3 4 35
  3 3 3 3 5 5 5 6 33
  = 2 3 3 5 5 3 5 0 26
  = 3 3 3 2 5 5 5 0 26
  = 5 1 1 5 5 3 3 0 23
  = 0 0 20 0 0 0 0 0 20
  = 8 5 3