Rang-lista | Pojedinačni turnir 2018

U tražilicu možete unijeti ime ili prezime igrača radi lakšeg pronalaženja.


# Ime i prezime IV V VI VII VIII IX X MA Ukupno
  = 20 20 20 20 20 8 20 40 168
  = 13 13 13 13 13 20 13 26 124
  5 8 5 8 8 3 8 10 55
  8 5 8 5 5 13 3 4 51
  = 8 5 5 8 5 5 5 8 49
  3 1 3 5 5 3 8 16 44
  5 5 8 3 8 5 3 6 43
  1 3 1 5 3 8 5 12 38
  3 3 5 3 5 5 5 0 29